Kursy dla młodzieży

Poniżej przedstawiamy tematy szkoleń, dających możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych.
Każdy kurs na 3 stopniach zaawansowania. Po ukończeniu poziomu I można realizować poziom II i III.
Kurs rusza po zebraniu się grupy. Preferujemy pracę w małych zespołach.

Wystąpienia publiczne

 • efekt pierwszego wrażenia
 • mowa ciała
 • emisja głosu
 • wzbudzanie zainteresowania słuchaczy, czyli jak mówić by inni słuchali
 • techniki radzenia sobie ze stresem
 • techniki retoryczne
 • zasady przygotowania dobrej prezentacji
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • ćwiczenia praktyczne

Komunikacja interpersonalna

 • komunikacja dwustronna
 • mowa słów i mowa ciała
 • jak nawiązać i utrzymać kontakt
 • wzmacnianie i osłabianie przekazu
 • aktywne słuchanie
 • przekonywanie
 • zasady argumentowania
 • wykorzystanie humoru w procesie komunikowania się
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się

Savoir – vivre

 • jak cię widzą tak cię piszą – praca nad wizerunkiem
 • zwroty grzecznościowe
 • wokół stołu – urządzanie przyjęcia
 • zachowanie w restauracji,  w hotelu
 • dobre maniery w pracy i w szkole
 • jak być partnerem z klasą
 • poznawanie nowych osób
 • prezenty – kłopot czy przyjemność?
 • ćwiczenia praktyczne

Pomagać młodym ludziom rozwijać ich kompetencje - to nasza misja!

Tego nie nauczą Cię w zwykłej szkole!

Budowanie pewności siebie

 • kreowanie wizerunku
 • pewność wypowiedzi
 • skuteczne sposoby nawiązania kontaktu
 • rozwój cech przywódczych
 • wyznaczanie celu
 • zachowanie w sytuacjach trudnych
 • narzędzia wzmacniające pewność siebie
 • budowanie marki osobistej
 • sztuka podejmowania decyzji
 • trening podnoszenia wartości

Techniki kreatywnego myślenia

 • jak pracuje mózg
 • techniki pobudzania kreatywnego myślenia
 • metody rozwiązywania problemów
 • najlepsze techniki twórczego myślenia
 • kreatywna komunikacja
 • analiza ograniczeń kreatywności
 • korzyści z twórczego myślenia
 • trening kreatywności

Negocjacje

 • komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach
 • przekonywanie i wpływanie
 • techniki negocjacji
 • język perswazji
 • jak nie dać się zmanipulować
 • triki negocjacyjne
 • osiąganie zamierzonych rezultatów
 • strategia win-win
 • sztuka prowadzenia rozmowy negocjacyjnej
 • trening negocjacji